Garantie & Service 

Voor alle artikelen die je bij Airco Kopen Online koopt, geldt de wettelijke garantie. Hiervoor geldt dat onze producten in goede staat moeten verkeren en bij normaal gebruik naar behoren dienen te functioneren. In dit gedeelte van de webshop vind je een overzicht van alle voorwaarden en services die wij hanteren wanneer de aankoop onverhoopt defect raakt.

Naast de wettelijke garantie geldt voor de op Airco Kopen Online aangeboden airconditioningsapparatuur ook een fabrieksgarantie. Deze kan per product verschillen en kan je per product terugvinden.

Wanneer je een probleem of defect hebt met de door bij ons aangeschafte apparatuur, verzoeken wij je de service-aanvraag of storingsmelding te doen via het storingsformulier dat je op deze website kunt invullen en versturen.

Voor de afhandeling van uw service-aanvraag en/of storingsmelding gelden per productgroep verschillende richtlijnen en voorwaarden.

Deze garantie wordt ingedeeld in de volgende groepen:

Mobiele Airconditioning
Split Airconditioning
Monoblock Airconditioning

Garantie op producten uit de groep “Mobiele Airconditioning”

Onder deze productgroep vallen alle verrijdbare (mobiele) airconditioners die je bij Airco Kopen Online kunt aanschaffen.

Op de artikelen in de groep Mobiele Airconditioning ontvang je 2 jaar fabrieksgarantie vanaf de aankoopdatum. Deze fabrieksgarantie heeft betrekking op de technische en mechanische werking van het apparaat, met uitzondering van de accessoires.

Indien wordt vastgesteld dat het apparaat anders is gebruikt dan waar deze redelijkerwijs voor bedoeld is, vervalt de garantie. Tevens mogen er geen aanpassingen en/of veranderingen aan het apparaat zijn toegepast door jezelf of door derden. Storingen welke het gevolg zijn van ondeugdelijk of onvoldoende uitvoeren van onderhoud, vallen buiten de verstrekte garantie.

Indien je apparaat defect raakt kan je de storing aanmelden via het storingsformulier op deze website. Dit digitale storingsformulier dien je volledig in te vullen en te versturen. Onze servicedienst neemt hierna binnen een werkdag contact met je op om een analyse van de storing uit te voeren en, waar mogelijk, de storing telefonisch of per email op te lossen.

Wanneer de storing niet telefonisch of per email op te lossen is, kan je het apparaat naar ons retour sturen. Je krijgt hiervoor een RMA (Return Material Approval) nummer toegekend, waarmee je het apparaat naar ons servicecentrum kunt opsturen ter beoordeling en eventueel reparatie. Je krijgt binnen drie dagen na ontvangst in ons servicecentrum te horen of het apparaat wordt gerepareerd en of de reparatie onder garantie wordt uitgevoerd.

Indien het servicecentrum constateert dat het defect onder bovengenoemde garantievoorwaarden valt, zullen alle reparatiekosten en componenten voor rekening van Airco Kopen Online zijn. De gemaakte verzendkosten voor het retoursturen vallen niet onder de garantie en zijn derhalve ook niet gedekt. Je kan het product ook zelf afgeven en/of ophalen bij ons servicecentrum.

Wanneer de reparatie van het apparaat niet onder de bovengenoemde garantievoorwaarden valt, wordt je hierover geïnformeerd. Je krijgt dan een voorstel om de mobiele airconditioner te laten repareren, en welke kosten hieraan verbonden zullen zijn. Wanneer je hiermee akkoord gaat zal je een factuur ontvangen voor de opgegeven kosten welke voorafgaand aan reparatie betaald dient te worden. Indien je niet kiest voor het repareren van de mobiele airconditioner zullen de onderzoekskosten in rekening worden gebracht.


Garantie op producten uit de groep “Split Airconditioning”

Onder deze productgroep vallen alle split airconditioners die je bij Airco Kopen Online kunt aanschaffen. Dit zijn vaste systemen welke bestaan uit een los buiten- en binnendeel.

Op de artikelen in de groep Split Airconditioning ontvang je 1 jaar fabrieksgarantie vanaf de aankoopdatum. Deze fabrieksgarantie heeft betrekking op defecte componenten, met uitzondering van de accessoires. Wanneer na 1 maand na aankoop de storing voortkomt uit het verlies van koudemiddel (E4-storingen), valt deze storing niet binnen de garantie.

Indien wordt vastgesteld dat het apparaat anders is gebruikt dan waar deze redelijkerwijs voor bedoeld is, vervalt de garantie. Het airco-systeem is bedoeld voor comfortgebruik, en derhalve niet geschikt voor industriële toepassing (bijv. gebruik in serverruimtes). Tevens mogen er geen aanpassingen en/of veranderingen aan het apparaat zijn toegepast door jezelf of door derden. Storingen welke het gevolg zijn van ondeugdelijk of onvoldoende uitvoeren van onderhoud, vallen buiten de verstrekte garantie. Wanneer uw probleem voortkomt uit ondeugdelijke installatie (bijv. knikken of breuken in de koelleiding, foutief aangelegde elektrische voeding of condensafvoer) valt de storing niet binnen de garantie.

Indien het apparaat defect raakt kan je de storing aanmelden via het storingsformulier op deze website. Dit digitale storingsformulier dien je volledig in te vullen en te versturen. Onze servicedienst neemt hierna binnen een werkdag contact met je op om een analyse van de storing uit te voeren en waar mogelijk, de storing telefonisch of per email met je op te lossen. Wanneer de storing niet op afstand opgelost kan worden, zal er een afspraak gemaakt worden met een STEK-erkend monteur om ter plaatse de storing op te lossen. Zorg ten aller tijde dat het systeem geïnstalleerd blijft zoals ten tijde van de storing.

Wanneer de STEK-erkend monteur ter plaatse constateert dat de storing niet binnen de gestelde garantievoorwaarden valt, zullen voorrijkosten in rekening gebracht worden. Deze bedragen € 85,-- en dien je contant te voldoen aan de monteur. Hiernaast kan je ervoor kiezen om het systeem toch door de monteur te laten repareren. Je zult hiervan voorafgaand aan het uitvoeren van de reparatie een kostenopgave krijgen.

Wij adviseren je de installatie van het split airco-systeem uit te laten voeren door een STEK-erkend monteur, om eventuele problemen bij de installatie te voorkomen. Je kan tevens een service- en onderhoudscontract afsluiten bij een dergelijke STEK-erkend monteur.Garantie op producten uit de groep “Monoblock Airconditioning”

Onder deze productgroep vallen alle monoblock airconditioners die je bij Airco Kopen Online kunt aanschaffen. Dit zijn airconditioningssystemen die je vast aan de muur monteert, waarbij geen los binnen- en buitendeel aanwezig is.

Op de artikelen in de groep Monoblock Airconditioning ontvang je 2 jaar fabrieksgarantie vanaf de aankoopdatum. Deze fabrieksgarantie heeft betrekking op de technische en mechanische werking van het apparaat, met uitzondering van de accessoires.

Indien wordt vastgesteld dat het apparaat anders is gebruikt dan waar deze redelijkerwijs voor bedoeld is, vervalt de garantie. Het airco-systeem is bedoeld voor comfortgebruik, en derhalve niet geschikt voor industriële toepassing (bijv. gebruik in serverruimtes). Tevens mogen er geen aanpassingen en/of veranderingen aan het apparaat zijn toegepast door uzelf of door derden. Storingen welke het gevolg zijn van ondeugdelijk of onvoldoende uitvoeren van onderhoud, vallen buiten de verstrekte garantie. Wanneer het probleem voortkomt uit ondeugdelijke installatie (bijv. foutief aangelegde elektrische voeding of condensafvoer) valt de storing niet binnen de garantie.

Indien het apparaat defect raakt kan je de storing aanmelden via het storingsformulier op deze website. Dit digitale storingsformulier dien je volledig in te vullen en te versturen. Onze servicedienst neemt hierna binnen een werkdag contact met je op om een analyse van de storing uit te voeren en waar mogelijk, de storing telefonisch of per email met je op te lossen. Wanneer de storing niet op afstand opgelost kan worden, zal er een afspraak gemaakt worden met een STEK-erkend monteur om ter plaatse de storing op te lossen. Zorg ten aller tijde dat het systeem geïnstalleerd blijft zoals ten tijde van de storing.

Wanneer de STEK-erkend monteur ter plaatse constateert dat de storing niet binnen de gestelde garantievoorwaarden valt, zullen voorrijkosten in rekening gebracht worden. Deze bedragen € 85,-- en dien je contant te voldoen aan de monteur. Hiernaast kan je ervoor kiezen om het systeem toch door de monteur te laten repareren. Je zult hiervan voorafgaand aan het uitvoeren van de reparatie een kostenopgave krijgen.


Direct defect na ontvangst

Al onze producten zijn in de fabriek uitvoerig getest, waardoor wij een zo hoog mogelijke kwaliteit kunnen garanderen. Mocht het aangeschafte product, onverhoopt toch direct na het uitpakken een beschadiging of defect hebben, dien je hiervan zo spoedig mogelijk melding te maken via het storingsformulier op deze website. Wanneer een product met beschadiging aankomt bij levering, verzoeken wij je de zending te weigeren in verband met beschadiging en een aantekening te maken op de vrachtbrief. Meld deze vervolgens via het storingsformulier, zodat wij kunnen zorg dragen voor een vervangend product. Vermeld hierbij dat het om een direct na uitpakken optredende storing gaat.

Na aanmelding zullen wij binnen een werkdag contact met je opnemen met een snelle, passende oplossing.

Uw recht als consument

Bij de aanschaf van elektrische producten mag je als consument verwachten dat je een deugdelijk product ontvangt, dat doet wat er van verwacht mag worden. Bij Airco Kopen Online staat de kwaliteit van onze producten zeer hoog in het vaandel. Bij normaal gebruik en goed onderhoud van deze producten zullen deze dan ook probleemloos de gehele economische levensduur meegaan.

Ook bij een deugdelijk apparaat kunnen echter storingen voorkomen, welke niet veroorzaakt zijn door onvoldoende onderhoud of verkeerd gebruik. Denk hierbij bijvoorbeeld aan normale slijtage van componenten. Bij aanschaf van de producten van Airco Kopen Online krijgt u daarom goede garanties zodat u zeker weet een goed werkend product te verkrijgen.

Naast de garantie van Airco Kopen Online en eventuele fabrieksgarantie heeft u ten aller tijde recht op aanspraak op:

1. Wettelijk recht
Als consument mag je verwachten dat het product dat je aanschaft geschikt is voor normaal gebruik. Wanneer het apparaat binnen zes maanden na aanschaf onverhoopt niet aan deze verwachting voldoet, moeten wij als leverancier aantonen dat het apparaat bij aanschaf deugdelijk was en het defect derhalve niet voorkomt uit ondeugdelijkheid van het product. Indien dit niet aan te tonen is door ons als leverancier, zal uw klacht kosteloos verholpen moeten worden.

Wanneer er een probleem optreed na 6 maanden na aanschaf van het product zal je als klant moeten aantonen dat het probleem voorkomt uit ondeugdelijkheid van het product, alvorens wij tot kosteloze reparatie of vervanging over kunnen gaan. Hiervoor kunt u een onderzoek aanvragen, waarvan de kosten door ons worden vergoed wanneer blijkt dat het probleem te wijten is aan ondeugdelijkheid van het product.

Wanneer het probleem/defect optreed bij normaal gebruik van het product, zullen wij in principe de klacht kosteloos verhelpen. Het kan voorkomen dat deze kosten na verloop van tijd geheel of gedeeltelijk voor uw eigen rekening komen. Bijvoorbeeld wanneer een reparatie de levensduur van het product aanzienlijk wordt verlengt of wanneer het product na een bepaalde gebruiksperiode wordt omgeruild.

2. Fabrieksgarantie
Op alle door Airco Kopen Online geleverde producten wordt fabrieksgarantie gegeven. Je vind deze met de bijbehorende voorwaarden per productgroep op deze website.